ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Çevrenin korunmasını temel alarak; ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ve yönetmeliklere uygunluğun sağlanması,
Kirliliğin önlenmesi, kaynakların etkin kullanımı ve oluşabilen atıkların ilgili şartnamelere uygun olarak ayrıştırılması,
Faaliyetlerimiz esnasında meydana çıkan/çıkabilecek olumsuz etkilerin kaynağında azaltılması ya da önlenmesi için çalışmalar yapılması,
Ayrıştırılan ve uygun şekilde muhafaza edilen atıkların, geri dönüşüm firmaları tarafından bertaraf edilmelerinin sağlanması,
Mevcut olanaklar dahilinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanarak kaynak kullanımının ve salınımın azaltılması faaliyetleri yürütülerek sektörümüzde Çevre Koruma vizyonunun uygulanması yönünde lider pozisyonda olmayı hedef alırız.