ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ


GENÇLER KABLO ailesi olarak kablo imalat sektöründe gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sırasında oluşturduğumuz Çevre ve İSG yönetim sistemleri ile farkındalık ve öncülük yaratmayı hedeflemekteyiz.
Çevre ve İSG hedeflerinin belirlenmesi için amaç ve bağlama uygun kalite yönetim sistemi kurulmuştur.
Periyodik eğitimler ile tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve faaliyetlerimizden etkilenmesi muhtemel diğer ilgili tarafları bilinçlendirmeyi,
Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni proseslerde, çevreyi korumayı ve enerji verimliliğini ön planda tutmayı,
Proses girdilerimizin ve enerji kaynaklarımızın, etkin kullanımını sağlayarak, atıklarımızı azaltmayı, geri kazanmayı ve kirliliği önlemeyi Proses tasarımlarımızda Çevre ve İSG bilincini göz önünde bulundurmayı,
Yürürlükteki İSG ve Çevre mevzuatlara, üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına ve ilgili diğer şartlara uymayı,
Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için çalışanların görüşleri de göz önüne alınarak sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
Çevre ve İSG Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
İSG ve Çevre Yönetim Sistemini, yönetim ve çalışanların ortak çalışma ve katılımı ile sürdüreceğimizi hedefliyor ve taahhüt ediyoruz…