SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK


Gençler Kablo olarak insanı gözeten ve ürünlerimizin kalitesinin önce insani değerleri yüceltmeyle artacağına inanan bir anlayışı benimsemekteyiz. Bu kapsamda ilke edindiğimiz sosyal sorumluluk değerlerimize yasal ve ahlaki açıdan bağlılık göstererek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Sosyal Sorumluluk İlke ve Değerlerimiz

*Çalışanlarımızın firma içerisinde hiçbir şekilde dil, din, renk, ırk, cinsiyet, politik görüş, medeni hal ya da bedensel durumu ile ilgili ayrımcılığa maruz kalmadan barışçıl bir ortamda çalışmasını temin ve taahhüt ederiz.

*Sağlıklı ve bedensel açıdan güvenli bir çalışma alanı oluşturulması için İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti sağlar ve gerekli koruyucu donanımları temin ederiz. Oluşabilecek riskleri belirler ve önleme çalışmaları gerçekleştiririz.

*Çalışanların işyerine ulaşımlarını servis araçları ile sağlarız.

*Baskı, psikolojik şiddet, sözlü hakaret, kötü muamele, taciz gibi durumların ağır yaptırıma uğratacağını bildirilerek önüne geçeriz.

*Hiçbir şekilde kanun hükmünde çocuk olarak sayılacak yaşta personel çalıştırmaz ve hatta üretim alanı içerisinde her ne sebeple olursa olsun bulunmalarına dahi izin vermeyiz.

*Çalışanların günlük yemek ihtiyaçlarını karşılarız. Bu konuda gerekli belgelendirmeler ve uluslararası standartlara sahip kuruluşlar ile çalışır, gıda güvenliği ve uygun hijyen şartlarının sağlandığından emin oluruz.

*Firma içerisinde sigortasız herhangi bir personel bulundurmayız.

*Çalışan hak ve özgürlüklerini gözetir; Türk İş Kanunu’nda belirtilen maddelere uyum sağlarız. Ücretli izin, yıllık izin ve mesai konularında hak edilenin alınabilmesi konusunda hassas davranırız.

*Çalışanlarımızın sağlık hizmeti gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, firma içerisinde bulunan revirde anlaşmalı doktor desteği ile sağlık hizmeti alabilmelerini sağlarız.