İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

5f69f79073c18

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İşletmemiz genç yetenekleri bünyesine dahil ederek, dinamik takımlar yaratma modelini tercih etmekte, çalışanların motivasyon ve şirkete bağlılığını arttırarak yaratıcılık ve sağlıklı iletişim kurmaya teşvik etmekte, birbirine güvenen, ortak hedefler altında ortak çaba harcanılan bir işletme kültürü yaratmayı hedeflemektedir.

Bu Çerçevede Ana Politika ve Hedeflerimiz ;

  • İşletmemizin kurumsal değerlerine sahip, kişisel farkındalığı yüksek, yenilikçi ve nitelikli iş gücünü seçmek ve konumlandırmak,
  • Şirketlerimizin stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesinde bizleri başarıya taşıyan ana güçlerimizden birinin, çalışanlarımız olduğu inancı ve “önce insan” yaklaşımı ile, çalışanlarımızın gelişimine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, motivasyonları, iş tatminleri ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmak,
  • Tüm çalışanlarımızın başta Kalite Politikamız,Çevresel Yönetim İlkeleri, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları çerçevesinde işletmemizde edindikleri bilgileri,  donanımlı olarak uygulamalarını sağlamak ve çalışanlarımızı geliştirmek,
  • Çalışanlarımızın yetkinliklerini eğitimler ile desteklemek,
  • Çalışanlarımızın katkısını, başarısını tanımak ve ödüllendirmek, Performansları doğrultusunda, Kariyer gelişim olanağı sağlamak,
  • Adil ücret yapısı ve Sosyal Haklar ile çalışanlarımızı desteklemek,
  • Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
  • Eşit ve katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,
  • İnsana saygı, tarafsızlık, gizlilik, disiplin ve bilimsellik anlayışı ile ilerlemeyi sürdürmek,
  • İnsan Kaynakları Politikaları ile şirket politikalarının bütünleştiği şirket kültürü oluşturmak,