ENERJİ POLİTİKAMIZ

ENERJİ POLİTİKAMIZ


Bir işin; ürün kalitesini ve üretilen miktarını azaltmadan daha az enerji kullanarak yapabilmek için gerek daha verimli enerji kaynaklarının kullanımı, gerekse gelişmiş teknolojik süreçler ile enerji geri kazanımının arttırılması yöntemleri takip edilerek “enerji verimliliği” tanımına uygun çalışmalar yürütülmesi,
Kaynakların gereksiz kullanımının önlenmesi konusunda çalışan bilincinin arttırılması,
Olumsuz etkilerin azaltılması ya da önlenmesi için yapılacak/yapılabilecek çalışmaların takipçisi olunması,
Enerji yönetiminin sistematik olarak kontrol edilmesi,
Mevzuat ve yönetmelik gerekliliklerine uygun çalışma yürütüldüğünün kontrol altında tutulması faaliyetleri yürütülerek Enerji Verimliliği’nin gerektiği şekilde sağlanması hedeflenir.